Naslag / achtergrondinformatie

Op deze pagina deel mijn informatie over bepaalde onderwerpen die ik als thema hanteer op dit weblog. Dit kan achtergrondinformatie zijn, definities of een stelling. Tevens heb ik bij ieder onderwerp een of meerdere links opgenomen naar een uitgewerkt onderwerp op deze website in de vorm van een weblog.


A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – RS – T – U – V – W – X – Y – Z


D

DDR – De DDR (Deutsche Demokratische Republik), is gevormd uit de Sovjetbezettingszone na de Tweede Wereldoorlog. De DDR is gesticht in 1949 eerst als bondsstaat, later, in 1952 als eenheidsstaat. De hoofdstad was Berlijn. De oppervlakte van het land was 108178 km2, ongeveer anderhalve keer de Benelux, en had in 1976 16,8 miljoen inwoners…veel meer info valt viel te lezen op de website van Frank Stoffer.  Tags: MINOL, Kentekenplaten 

Welche Schriftarten verwendet die “große” Bahn bei Bahnhofsschildern?

Laut Miba 3/97 eignen sich folgende Schriftarten:

1. DIN Engschrift mit auf 120% vergrößerter Schrifthöhe für Länderbahnzeit bis in die zwanziger Jahre.
2. Fette Fraktur, mit auf 120% vergrößerter Schrifthöhe oder Fraktur “Tannenberg” für die dreißiger und vierziger Jahre. Die “Tannenberg” gibt es bei www.fraktur.com zu kaufen.
3. Univers Extra Condensed und Helvetica Ultra Compressed oder DIN Engschrift, wieder mit auf 120% vergrößerter Schrifhöhe, für Schilder in den dreißiger bis fünfziger Jahren.
4. Futura Regular für Schilder seit den sechziger Jahren.
5. Helvetica Bold für die neueren Bahnhofsschilder.
6. Für die allerneuesten Bahnhofsschilder scheint sich auch die Schrift “Humana 777” zu eignen.

Dijkcoupure Een coupure of dijkgat is een doorgang in een dijk. Bij de aanleg van nieuwe polders werd er in de oude dijk een gat gegraven voor de nieuwe ontsluitingsweg. Een coupure bestaat uit een verticale gemetselde of betonnen dijkwand aan weerszijden van de weg met daarin gleuven waarin balken konden worden geschoven.
Bij de dreiging van een zware storm werd de coupure afgesloten zodat de slaperdijk haar waterkerende functie weer kon vervullen. In de coupure werd dan een dubbele rij schotbalken neergelaten en de tussenruimte werd opgevuld met zand of mest. De schotbalken werden bewaard in een schotbalkenloodsje –  een huisje van hout of beton, dat op de kruin van de dijk naast de coupure werd geplaatst. Om de plaats van een dijkcoupure in het landschap te markeren werden er bomen geplant, meestal iepen, omdat zij het best groeiden op de zware Groninger klei en in de stevige zeewind.
Links: 1

Dinamo – Een modulair interface systeem (Digitaal Interface Netwerk voor Analoge MOdelbanen) ontworpen door Leon van Perlo die als interface tussen de PC (baanbesturing) en de eigenlijke modelspoorbaan dient. Dit systeem van opgebouwde componenten heeft als eigenschap dat het naast het analoge signaal, ook het DCC protocol ondersteunt. Zo kan er dus hybride gereden worden, analoge en digitale locomtieven op één modelspoorbaan of diorama. Het principe is blokbesturing, per blok kan zich slechts één trein bevindingen.

DinaSys – Een commercieel service van Frans Staal/PiCommit om de Dinamo componenten (+ uitbreidingen) te leveren, geassmebleerd en getest.

DDR kenmerken voor mosduinderoog – hieronder een aantal belangrijke links en afbeeldingen voor hetgeen ik voor ogen heb met mijn vaste modelbaan mosduinderoog: typische kleinschalig station met perron – vooral het perron van voormalig stationnetje in het Spreewald/Brandenburg Börnichen-Schlepzig wil ik zo nabouwen, een ingestrooid loopvlak opgesloten door een betonrand.

Dwarsligger – onderdeel van de spoorconstructie, het deel waar de spoorstaaf op is bevestigd. Gangbare maat (NL) is 275cm x 20cm x 10cm.

Tijdens een meten-is-weten-sessie is de maat vastgelegd: Prototype: 260cm x 25,6cm x 16cm. De Elektrische Museumtramlijn Amsterdam heeft nog een aantal afmetingen bevestigd: dwarsliggers 240cm x 25cm x20cm, onderlinge afstand (h.o.h.) 65cm.
Puur in schaalverhouding kom dit neer op: 7,4cm x 0,7cm x 0,3cm. Voor mijn smalspoor toepassing heb ik niet zoveel ‘ hout’  nodig qua oversteek, dus heb ik de verhouding 1435 en 1120 (spoorwijdte x schaal) genomen (0,78). Dan kom ik uit op 203cm x 24,5cm x 10,5cm. Na omrekening naar de verhouding 1/35 zijn de maten: 58mm x 7mm x 3mm. De onderlinge afstand (h.o.h.) houd ik op 1,85cm.

M

Maatgeving – baksteen (waalformaat) 210 lengte, 100 breedte en 50 mm hoogte.   De stoot- of verticale voeg wordt berekend uit de strek en de kopmaat, steenlengte (strek) = 2 x steenbreedte (kop) + de breedte stootvoeg. Dus, 210=200+10.  De stootvoeg hou ik op 12mm.

Modelschalen – de verhouding van het origineel naar model wordt uitgedrukt in een schaalverdeling. Ook hebben populaire schaalverdelingen een afkorting, dit kan een afkorting zijn van de schaalverhouding of nummering (I,II enz). Hieronder een opsomming van de voor mij vaak gehanteerde modelschalen:

– 009 een smalspoor schaal (1:76,2)  op 9mm spoorwijdte.
– I een verhouding van 1:32 met een spoorwijdte van 45mm. Varianten hierop zijn Im (meterspoor 32mm), Ie (smalspoor 22,5) en If (industrie of ‘feldbahn’ 16,5mm).
– 4mm een engelse schaal voor modelspoor. Heeft een verhouding van 4mm tot een voet (305mm). Beter bekend als OO gauge (1:76,2).
– 7mm een engelse schaal voor modelspoor. Heeft een verhouding van 7mm tot een voet (305mm). Beter bekend als O gauge (1:45), spoorwijdte van 32mm.
– Gn15 een smalspoorschaal die rond 2000 is ontstaan, de G staat voor de schaal G (1:22,5 verhouding) de ‘n’voor Narrow Gauge 15 voor 15inch prototypes. Spoorwijdte 16,5 mm.
– HO een modelspoorschaal Half nul, verhouding 1:87 met een spoorwijdte van 16,5 mm. Voor HOm geldt een spoorwijdte van 12mm, dus smalspoor. HOe heeft een spoorwijdte van 9mm, smalspoor dus.
– O een modelspoorschaal voor normaal spoor, genaamd Nul, verhouding 1:45 met een spoorwijdte van 32 mm.

* mijn persoonlijke modelspoorschalen zijn HO, Gn15 en If (met een ietwat afwijkende verhouding van 1:35 ipv 1:32). 

O

OSSYNTHS – een synthesizer systeem die het mogelijk maakt dynamisch geluid te produceren, via de locspeaker(s) én een centraal opgestelde subwoofer. Deze techniek is ontwikkeld door Otto Schouwstra uit Nederland en is een echt liefhebber systeem, zoals hij zelf pleegt te zeggen. Een aantal – voornamelijk smalspoor enthousiastellingen heeft dit systeem in gebruik, door heel Europa.
Links: 12
P

Perronhoogtes – een hele bruikbare link op de modelspoorencyclopedie.

R

Reedschakelaar – glazen buisjes waar twee contacten in ondergebracht zijn. Deze zijn magnetiseerbaar. Verder uitleg hoe dit het beste te plaatsen,
Links: Leon van Perlo

S

Spoorstaaf – een kleine selectie uit het spoorstaafprogramma door de jaren heen – UIC 60 tot NP46, voor periode III komt NP46 in beeld, modern is UIC 60.

NP46 en 1/35: – hoogte van voet tot kop is 142mm, terugrekenen en naar schaal kom je neer op 1/35:  4mm hoogte. Verhouding naar codering modelspoorfabrikanten: code 160 (1,6×2,54mm/).
Smalspoor:   1f,  dan kom  ik op een code 143 spoorstaaf bij mijn leverancier (PECO), product IL-7FB.

Voor  FREMO/87 wordt gebruikt gemaakt van verschillend railmateriaal van PECO tot Marklin Z, oftewel code 55 tot 60.
Links: PECO railmateriaal code 143

W

Wielen afdraaien voor Proto/87– met behulp van een draaibankje en de juiste beitel en opspan werktuig moet het toch  lukken. Daarvoor zijn in de handel een aantal onderdelen verkrijgbaar, maar zelfbouw is op zeker hoogte ook mogelijk. De opspannen doe je met een opspaninrichting voor de draaibank van de firma Fohrmann, zie hier.  Nadat je het wiel hebt verwijderd van de as, kan ie in de opspaninrichting, daarna met de juiste beitel het loopvlak, de krans en de dikte van het wiel bewerken. Dit soort beitels kunnen zelf geslepen worden, een goed profiel biedt Teichmann beitels die passen in een houder 6mm x 6mm, bijvoorbeeld een EMCO UNIMAT SL. Deze beitels zijn via stadelmann te verkrijgen.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s