Mosduinderoog 6 | het landschap krijgt vorm

Stand van zaken – Na de vorige update in deze reeks is er heel wat veranderd aan de baan. Inmiddels is het complete houten frame opgevuld met isloatieplaat XPS (geëxtrudeerde polystyreen hardschuim). Dit is gelijmd en daarna met verschillende gereedschappen bewerkt.

Ook zijn alle oneffenheden zoals gaten en kieren gestopt met een reparatie- en vulpasta, ik gebruik daarvoor RENOBAND van knauf.


Van boven naar beneden de vorderingen.
De linkerzijde van de modelbaan. De schuifla is nu niet meer zichtbaar door er een dijk voor te plaatsen. Het spoor gaat via een dijkcoupure dwars door de dijk. Inmiddels is de stand van zaken iets verder, een stenen trap die naar de bovenzijde van de dijk leidt. Daar zal uiteindelijk ook het gebouwtje moeten komen waar de planken voor de dijkcoupure liggen.

Op de voorgrond is het contour van de weg te zien, een zijtak hiervan zal uitkomen op een nog te bouwen boerderij. De zijweg achter het spoor leidt uiteindelijk naar het stationsgebouw.

Gezicht op het 2e station in aanbouw. Een mitropa rijtuig staat hier om de maat te nemen van het perron. De weg (vanaf het 2e station) voert weg naar beneden en gaat daar onder het spoor door om uiteindelijk weer naar boven te komen richting de goederenloods en het kleinschalig gehucht / instrustie.
Op de plek waar het spoor aftakt naar de wachtlus is tevens een verdwijnpunt. Zowel de weg als het spoor steekt hier een beek over. In de weg is het geleidingspoor voor de rijdende auto’s aangebracht.

Iets verder richting de kleinschalige industrie.Ook hier wordt nog flink geschuurd en geplakt om het landschap vorm te geven.

Een deel van de weg is hier voorzien van een geleidingspoor voor rijdende auto’s. Verder zijn de wachtlussporen (nog) te zien. Zodra het landschap haar kleur heeft gekregen zal een achtergrondplaat dit aan het zicht onttrekken.
Detailopname van de dijkcoupure. Duidelijk is de trap en de sleuven voor de balken zichtbaar.  MDO-5-007

Tot zover een kort verslag van de voortgang. Wordt vervolgd…

Advertisements

Mosduinderoog 5 | het rijdt…deels

Stand van zaken – In de kerstvakantie van 2015 heb ik wat tijd kunnen vrijmaken om een begin te maken met het installeren van de nodige electronica en bedrading. De computer interface Dinamo heeft ook zijn plek gekregen, wordt samen met de laptop TRAIN gebruikt om alles geautomatiseerd te laten verlopen.

Helaas is er wel een printplaat defect geconstateerd, het geheel heeft wel wat jaartjes ongebruikt gelegen. De bewuste printplaat wordt binnenkort via PICOMMIT.NL vervangen. Dus nog even geen volledige blokaansturing van alle 16, pas op de helft…


Van links naar rechts de vorderingen.
De linkerzijde van de modelbaan. Hier het schuifla principe, blokken 13 t/m 16 worden middels een handmatige wisselstraat in Koploper 8.7 bediend.
Gezicht op het 2e station in aanbouw. De RN 6409 rijdt nu nog hier rond en dient tezamen met de ombouw-poetsmachine als schoonmaakploeg. MDO-IMG_20151231_151820257
De wachtlus op het rechterdeel van de modelbaan. Het stammetje dubbeldekkers is om aan te geven hoe lang de twee schaduwsporen zijn geworden. Voor de grote lus heb ik wel een kleine uitbouw van de diepte moeten doen. Anders was het een te krappe boog geworden. Het schaduwdeel wordt  nog afgeschermd door een toekomstig te plaatsen achtergrondplaat.

Het industriedeel binnen in de lus ligt er ook al, vlak na het aftakwissel ligt een magneetblok als ontkoppelplaats.

Een extra dienstniveau is aangebracht zodat er sprake is van een treinbediening. Deze laptop stuurt met behulp van een softwareprogramma commando’s naar de interface Dinamo en deze zet dit commando weer om in electrische signalen voor de rijspanning, wisselmotoren en ontvangt de bezetmeldingen die gedaan worden door het materieel.
Het “commando-centrum”. Voor het rijden met treintjes gebruik ik een Windows besturingsysteem, deze TRAIN laptop is compleet afgeschermd van het internet. De andere laptop wordt gebruikt voor privégebruik is gebaseerd op Linux.

Tot zover een kort verslag van de voortgang. Wordt vervolgd…

Mosduinderoog 4 | voortgang

Houtenframe waaronder de opbergdozen geschoven worden. Zo ontstaat meer vloerruimte.

Stand van zaken – Op basis van de schetsen ben ik begonnen met het leggen van de rails en wissels. Ik ben vanaf de linkerzijde begonnen, dus vanaf blok 1.

Op dit moment liggen de blokken 1, 2, 3, 4, 5, 6 en zeven op de ondergrond. Tevens zijn er 4 wissels ingebouwd, waarvan er twee zijn voorzien van een wisselmotor (=tortoise).

Verder zijn alle blokscheidingen aangebracht (dubbelzijdig) en zijn blok 1 t/m 3 voorzien van bezetmelders.

Rotzooi, dus opbergen en weggooien

Voordat ik met het baanplan aan de gang kon gaan, heb ik allereerst de meest noodzakelijke vloerruimte vrijgemaakt door alles zoveel mogelijk in doorzichtige bakken op te bergen. Daarbij werd ook het nodige weggegooid.
De MDF platen verbergen de legplanken en alles wat daar opgeborgen is.  Hier een kijkje op het middengedeelte van de toekomstige baan. MDF platen verbergen de inhoud op plankdragers.
Blok 1 met de schuifla – die tijdelijk dient als vergaarbak voor allerlei zaken. De bezetmelders zijn ook al ingebouwd. Het aansluitspoor op de schuifla is met koperen spijkertjes gesoldeerd, onder iedere spoorstaaf  één. Zo blijft dat mooi stabiel liggen, verschuift niet in lengte en hoogte. 2015-hk_2510_4
Iets verder richting Station A, de aansluiting van blok 1 met het 1e wissel. Goed te zien zijn ook de twee bezetmeldens (S00/S01). 2015-hk_2510_2
Weer iets verder de lijn op, inmiddels het station A gepasseerd en aangekomen in blok 4. Dit blok moet in verhouding 1,2 tov langste stationspoor lang zijn. De Trix VT75 fungeert hier als testrijder. 2015-hk_2510_5
Station B wordt gelegd. Er wordt ondanks het ontwerp een andere wisselsamenstelling aangehouden vanwege het rechtdoor aanrijden van spoor 1. 2015-hk_2510_7
De rechterzijde met de wachtlus. Hier is goed te zien dan het houten frame iets is verbreed i.v.m. de boogstraal. Deze boogstraal wilde ik toch richting de 800 mm hebben.  2015-hk_2510_6

Tot zover een kort verslag van de voortgang. Wordt vervolgd…

Mosduinderoog 3 | schema en logistiek plan

Voordat ik de ondergrond van het railbed ga zagen wil ik eerst een goed idee krijgen van de (on)mogelijkheden van het ontwerp. Daarbij heb ik het ontwerp als eerste schematisch weergegeven en in blokken ingedeeld. De rijrichtingen aangegeven en de typering van een aantal blokken.

schematisch ontwerrp-blokken
Verklaring

Er zijn in totaal 16 blokken gedefinieerd, in ieder afzonderlijk blok kan een trein zich bevinden. Per blok is een inrij- stop- en uitrij gebeurtenis mogelijk, dit kan met behulp van stroomdetectie of met magneet/reedschakelaar.De “R” secties zijn de secties waar gerangeerd wordt.
De “St” secties zijn de beide stations.
De “W” sectie is de wachtlus, 2 sporig uitgevoerd.De blokken 13 t/m 16 zijn alleen te bereiden in de “R”  stand, dat komt doordat er geen wissels zijn aangebracht, maar via een schuifbeweging van de la te bereiken.

Treinsamenstellingen

De treinsamenstelling gaat uit van een gemengd bedrijf, dus reizigers- en goederen-vervoer en soms per trein beide. Voor het reizigersvervoer worden hoofdzakelijk railbussen ingezet, de gecombineerde goederen/reiziger worden als reizigerstrein met goederenwagens gereden. Dit wordt in Duitsland ook wel PmG genoemd (Personenzug mit Güterbeförderung). Er hangen dus goederenwagens achteraan de reizigerstrein.

– gedrag

De railbussen zullen pendelend tussen Station A en Station B rijden, soms direct terug van Station A naar Station B, maar ook via de “W”achtlus terugkerend naar Station B. De wachtlus kan in beide richtingen worden bereden. Zij zullen dus niet of zelden het opsteldeel (blokken 13 t/m 16) bereiken.

Een goederentrein wordt samengesteld in de blokken 13 t/m 16 en in blok 6. Deze blokken worden met de computer op bezet gezet zolang er wordt samengesteld. Zodra de samenstelling compleet is, worden de overige sporen beoordeeld en daar waar geen materieel staat, vrijgegeven. De aanzet tot rijden wordt gedaan door de rangeerbeweging vanaf een van de rangeerblokken naar blok 1 te selecteren. Voor gaan rijden vanuit blok 6 naar de industie – zie industrie – zal een handmatige rangeerbeweging volstaan. Vanuit blok 1 wordt dan op basis van de treintypering gekozen voor de route.

PmG’s moeten langs de perrons rijden en ook daar ook stoppen. Zodra de goederenwagon zijn stationsbestemming heeft bereikt – dat is te beoordelen op de vrachtbrief  – zal de wagen de trein moeten verlaten. Extra tractie is hiervoor actief. Deze zal de desbetreffende wagen(s) naar de daartoe bestemde plek(en) brengen –  dit staat beschreven in het Stationvoorschrift. Dit kan blok 7 zijn – dit is de openbare los- of laadplaats. Maar ook in blok 6 kunnen goederenwagens worden neergezet. Deze zijn dan voor de latere bedieningstrein voor de kleinschalige industrieaansluiting (blok 12).

kleinschalige Industrie

In blok 12 is een kleinschalige industrie, een suikerfabriekje. Hier worden beladen open wagens met suikerbieten gelost en verwerkt tot suiker. Deze suiker wordt met gesloten wagens afgevoerd. Afvoer van verwerkingsafval gebeurt met de open wagens.

Voor de tractie is een vuurloze locomotief beschikbaar. Hij zorgt voor de aan- en afvoer van wagens naar Station B / bok 6 en rangeerwerk op de suikerfabriek. In blok 12 is géén automatisch treinbedrijf mogelijk, alleen handmatige rangeerbewegingen.

SPELEN-MET-ZIN

Om het goederenverkeer uit te beelden zal er gebruik gemaakt worden van vrachtbrieven en wagenkaarten. Zo zal er voor de dagelijkse suikerbietentrein een bloktrein worden geformeerd die denkbeeldig elders wordt beladen en op transport gaat richting de kleinschalige industrie. Er wordt gereden op Station B/blok 6 en daar zal de trein worden aangeboden aan de lokale tractie. Ook zal er een trein zijn ingepland die alle geloste wagens van Station B/blok 6 verzamelt en naar de “buitenwereld” vervoert. De rijperiode zal verdeeld worden in twee delen, een ochtend en een middagdeel. In de ochtendsessie worden qua goederenvervoer wagens aangeboden (beladen of leeg) en die worden ‘s middags weer opgehaald – indien de wagenkaart met vrachtbrief dit aangeeft (meenemen in trein of een nieuwe bestemming).

Een apart vervoersbord zal aangeven welke sessie actief is (o/m) en welke wagens zijn behandeld (O:gepaatst) en welke gepande treinen moeten rijden.

Mosduinderoog 2 | een fictieve normaalsporige nevenlijn in een duinlandschap

Zoals al eerder beschreven is het basisontwerp “geleend” (met toestemming van de auteur) vanuit een publicatie van het Franse smalspoormagazine “Voie Libre”. Het artikel omschrijft het ontwerp als een boekenplank ontwerp voor een tramweg.

layout-Francois Fontana VL#81 origineel-kaal
Het originele ontwerp door Francois Fontana (Voie Libre, issue #81, a shelf tramway).

 

Het sporenplan zal vrijwel in ongewijzigde vorm blijven bestaan, qua scenery moet het veel meer een duinlandschap karakter krijgen met veel zand, lage begroeiing en heuvelachtig. Het dorp aan de rechterzijde blijft wel gehandhaafd evenals de kleinschalige fabrieksaansluiting en de stations. Of het nu persé een nederlands landschap wordt, of iets duits, dat maakt mij niet zoveel uit. Met duits heb ik wel veel meer mogelijkheden voor het materieel. Vooral op het gebied van kleinschalig reizigersvervoer ben ik een liefhebber van railbussen. Een Wismarer SchweineSchnautze zal er ook zeker komen te rijden. Al zal ik hem zelf moeten bouwen, hetgeen in de reguliere handel nog te verkrijgen is, is veel te veel geld voor hetgeen wordt geboden. Een slecht rijdende en wat plomp ogende replica!

Qua aanpassing tov het originele plan is aan de linkerzijde een heus dijkgat of coupure bedacht. Hier zal het spoor deze dijkcoupure doorsteken. Twee redenen om dit zo te plannen, enerzijds vormt dit een natuurlijke barriere voor het gedeelte erachter (het niet prototypische schuifla-opberg-systeem) en anderzijds is het ook typisch voor een dergelijk landschap. De fabriekaansluiting zal een eigen locomotief hebben, hiervoor heb ik reeds een heerlijk machientje klaarstaan, een vuurloze stoomloc van Liliput.

De aansturing zal gedaan worden met een computerprogramma (Koploper of iTrain). Met name de mogelijkheid om ook te rangeren tijdens het automatisch rijbedrijf spreekt mij erg aan i.c.m. met een draadoze afstandsbediening via een optische poort. Voor het opstellen van materieel zal nog wel iets nader bedacht moeten worden hoe dit op te lossen, er zijn immers geen wissels die gesteld kunnen worden. Maar dit is van een latere zorg. Ook zullen er analoge en digitale treinen moeten kunnen rijden, dat is verder een klusje voor mijn Hybride interface Dinamo. Daar heb ik voldoende ervaringen mee, dat gaat zeker lukken. Ook mijn andere ervaringen om licht- en geluidseffecten te combineren met het rijden-met-treintjes zal zeker aan bod komen. Een modulair systeempje zal hierin moeten voorzien, zodat ik deze ook kan hergebruiken op mijn dioramas. Tot zover, wordt vervolgd.

 

Mosduinderoog 1 | Timmerwerk

Voordat er ook maar één spoorstaaf gelegd kan worden zal er eerst flink aan de houtconstructie gebouwd moeten worden. Ik gebruik daarvoor een systeem dat al deels in de hobbykamer is toegepast. Middels een systeem van houten staanders wordt de rijhoogte op 106 cm gebracht. Daarop is een L-profiel dwars gemonteerd over de gehele lengte aan de voor- en achterzijde. De breedte bedraagt ongeveer 70 cm.

houtwerk_frame

Het houten frame is op hoogte gebracht (106 cm) middels houten staanders waarop een L-profiel van hout is geplaatst. De ruimte hieronder is benut als opslagruimte voor allerlei spullen en wordt afgedekt met MDF platen die in aan de dwarsbalk zijn bevestigd. Deze bevestiging is niet permanent, de platen kunnen gemakkelijk afgenomen worden.

houtwerk_schuifla

Aan de linkerzijde is al rekening gehouden met het ontwerp van de modelspoorbaan, een schuifla voor maximaal 4 sporen van ca. 60 cm is ingebouwd. Een simpel werkje eigenlijk, gewoon wat afgedankte IKEA schuifla mechaniek en een bovenplaat afgezet met twee balkjes en een handgreep uit dezelfde winkel voor de bediening.

Verder zal er nog een tweede uitklapbaar deel komen, daar zal de laptop voor de besturing van de hybride (analoog- en digitale besturing) modelspoorbaan op komen te staan. Deze heeft een directe verbinding met een interface unit Dinamo, een modulair systeem op basis van het ontwerp door Leon van Perlo. Inmiddels wordt dit verkocht door de firma PICommit te Zwolle. Dit systeem draait ook op wat grotere schaal, namenlijk Railz Miniworld te Rotterdam.

Back to the enjoyable attic

eerste sketch juni

For some time now I’m thinking of a swing back to what used to be my hobby room, an enjoyable attic. Since I moved away from this concept and started building mobile layouts the whole purpose of this room was a workshop, here’s some evidence on that. I’m a bit tired of sitting and manouvering between piles of wood, unfinished kits and tools. This has to end!

Based on the article “A shelf tramway” in the lovely narrow gauge magazine “Voie Libre” I made my decision. I sketched a new interior for my room, starting to clean up (or basically throw away just about anything that for the last 3 years was not on my workbench) and created the basewood structure.

Now for the railroad modellers; it will be a dutch based local tramway, era II-III (roughly 1920-1970), steam and diesel engines, normal and some narrow gauge (HOm). I’ll re-use my never finished Handelskade-Oost project track, this is HO finescale material from PECO. The tramway has to be an automated operation mixed with the possibility of doing some shunting. Therefore I’ll deploy my dinamo hybrid interface hardware together with software. Some of the details I have to figure out, but this is more or less the transition!

The landscape will be dutch but not the obvious water, a ditch and some green fields stuff, but the sandy dunes at the nordsee coast of our little country.

For the running engines I will start to shop around at Sven’s “tramfabriek” for some steam engines such as the “Gooische moordenaar”. A small industry siding will be serviced by my favorite “fireless steam locomotive” Liliputs Henschel (sku L102971). The narrow gauge part will be something to think about how this will contribute to the transport of people and/or cargo.

…to be continued!