S.P.Oorgidee in een nieuw jasje | sessie #1 op 3-2-2022

Vanaf 3 februari 2022 ben ik gevraagd door het Smalspoormuseum te Katwijk om mijn 1:22,5 diorama S.P.Oorgidee in te passen in de nieuwe permanente opstelling van het museum. Deze opdracht heb ik met beide handen aangegrepen. Hieronder een verslag.

Het in 2010 gebouwde diorama van 122 x 61 cm heeft een wat onconventionele vorm die niet past in de nieuwe opzet van het smalspoormuseum. Het diorama S.P.Oorgidee is in 2015 overgegaan naar het Smalspoormuseum en heeft daar tot aan begin februari 2022 in de opslag gestaan. Op dit moment zijn de verbouwingen in het museum in volle gang, ook de miniatuur uitbeeldingen van industrieel smalspoor worden allemaal onder handen genomen qua inpasbaarheid, robuustheid en uniformiteit (ombouw, verlichting, informatiebordjes).

Tevens is er door het museum aangegeven welke eisen zij stellen aan een diorama. Zo moet de minimale inkijkhoogte worden verlaagd zodat ook kinderen en personen in een rolstoel het diorama goed kunnen bezichtigen. De oorspronkelijke verlichting (TL) wordt vervangen door LED, het kijkvenster wordt in de hoogte vergroot van 25 naar 40 cm en er komt een plexiglas bescherming om het diorama heen. Ook alle belettering moet worden verwijderd en zal van een standaard kleur worden voorzien.

Sessie #1 – verwijderen van de bakombouw en de frieslijst
Als eerste stap heb ik op 4 februari 2022 de bakconstructie aangepakt. Alle bediening (aan de linkerzijde) die waren uitgevoerd om de wissels te bedienen, zijn verwijderd of ingekort. De houders van de diorama poten (4x) zijn verwijderd evenals de elektrische bedieningsvoorzieningen (contactpluggen, RJ11 stekker). Doordat alles geschroefd en daarna ook nog eens geplamuurd was, is het slopen ervan toch wel een spannend werkje. De frieslijst en het plafond met draagconstructie wordt in zijn geheel vervangen, dus die kon eigen gelijk de kliko in. Dat scheelt weer een hoop werk, alhoewel er zal dus een nieuwe constructie worden gemaakt die geheel de nieuwe vorm van het diorama volgt, inbouw van LED verlichting en een groter kijkvenster in de hoogte oplevert. De achtergrondplaat zal ook rechthoekig worden gemaakt.Het tussentijdse resultaat na een aantal uurtjes klussen aan het diorama. ->

De kap met frieslijst, verlichting en plafond zorgvuldig van het diorama gescheiden.
Uiteindelijk is besloten dat een aanpassing hiervan niet de benodigde
resultaten zouden hebben.

Sessie #2 – nieuwe bakombouw en opvulling ontstane gaten in diorama
De bakombouw zal worden gerealiseerd, evenals het diorama aanpassen aan de nieuwe verkregen vorm. Daarvoor zal ik passtukken van styrodur gebruiken en deze op de plaatsen monteren met lijm. Met een scherp hobbymes of eventueel een hete draad kan het geheel een beetje gevormd worden.

Sessie #3 – modelbouw, een beetje knutselen
Deze fase een beetje knutselen zodat de passtukken worden voorzien van een uniforme begroeiing en in de rechterhoek aan de voorzijde – waar het passtuk het grootst is – zal een hoekje worden geknutseld met daarop een kleinschalige afval/compost opslag.

Sessie #4 – afbouw
De opbouw wordt nu gecompleteerd met een dakconstructie, inclusief frieslijst en achtergrond. Daarna zal de houten ombouw worden gegrond en de definitieve kleur krijgen. Het inbouwen van LED verlichting en het dichtmaken van het diorama middels plexiglas laat ik aan de medewerkers van het smalspoomuseum over.

Ik zal van iedere sessie een verslag doen in aparte posts op deze site.

Nog wat impressies …

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s